DÄRFÖR BLOGGAR VI

Sociala medier är "det nya". Vi här på Yngsjö skola och fritidshem vill hänga med i svängarna och varför då inte börja blogga? Vi lever i ett IT-samhälle och att kommunicera över nätet blir vanligare och vanligare. Dessutom ser vi bloggandet som ett utomordenligt sätt att ge er föräldrar och elever bättre inblick i vad som händer i vår skola. Många av er har ju en naturlig kontakt med fritidshemmet genom lämningar och hämtningar, men kontakten med skolan och det som händer under skoltid är inte alltid lika självklar för alla. Särskilt inte när barnen blir äldre och börjar gå hem själv och kanske inte gärna alltid vill återge vad dem varit med om under dagen. 

Internet börjar mer och mer att användas som en del av det dagliga skolarbetet och även de sociala medierna letar sig in i skolans värld med hög hastighet. Detta är vårt första steg mot en mer IT-inriktad skola och vårt mål är att längre fram låta eleverna skriva inlägg här på egen hand (med personalens vakande öga så klart). Genom att vara med och skapa vår "dagbok" här tränar barnen sig både i ordbehandling, svenska språket, redigering av bilder samt hur man använder sociala medier på rätt sätt, men även mycket mera.