VÅR SKOLA

På vår skola är vi 7 personal. Skolan är en F-6-skola och läsåret 11/12 har det fallit sig så att nästan alla av oss som arbetar här har undervisning i alla åldersgrupper. Men huvudansvaret för F-arna har Katarina som är förskollärare. För eleverna i 1-3:an ansvarar Therese M och i 4-6an har Gun huvudansvaret. Johan, Kerstin och Therese J finns med i skolan som dels extraresurs men även undervisandes i tex SO, data, svenska, idrott och utevistelse.  Therese J är även fritidspedagogen på skolan vilket innebär att hon spenderar stor del av sin tid på fritidshemmet. 
I vår matsal arbetar Birgitta och hon har ansvaret för att alla barn äter sig mätta och får näringsriktig mat i sig i vår matsal.
Skolan har ett nära samarbete med förskolan som ligger ett stenkast från oss och härinne arbetar Ros-Marie, Jennie och Helene.