VÄLKOMMEN

Välkommen till oss!

En stor förvandling har skett på skolgården här i Yngsjö. Under läsåret 10/11 har en ny byggnad rests mitt på skolgården! Detta har blivit den förskola som så många föräldrar kämpat för att få på plats i byn. Efter många års argumenterande och kämpande öppnade förskolan upp för barnverksamhet den 10 augusti 2011 med barn i åldrarna 1-5 år och en del ny personal. I detta nya hus kommer finns även fritidshemmet.

Förskolan är ett lyft för hela byn Yngsjö och många föräldrar är nu glada över att äntligen få en sådan på plats i byn. Vägen från idé till byggnad har varit lång men nu är den äntligen här.
De som väljer att placera sina barn på Yngsjö skola och fritidshem väljer en alldeles underbar plats för dem att spendera sin dag på. Men sina vackra sandstränder, sin härliga tallskog, fågelparadiset Pulken och hästgården intill skolgården lockar närmiljön till mer än bara undervisning inomhus. Att utnyttja naturen runtomkring oss är en självklarhet för oss som arbetar här.