FRITIDS

Vad roligt att du vill veta mer om vårt fritidshem. Här är vi ett härligt gäng på ca 20 elever i åldrarna 6-11 år just nu. Det är både för- och nackdelar med att vara en liten grupp. En av fördelarna är att alla känner alla och leker med varandra på ett helt annat sätt än vad som hade gjorts om vi varit en dubbelt så stor grupp. En nackdel är att vissa lekar är svåra att leka då det krävs många deltagare. Vi som arbetar här har valt  fokusera på fördelarna mer än på nackdelarna. Lek förekommer det ju mycket ändå. Här värnar vi mycket om barnens fria lek då dem i denna får testa på olika roller. Och eftersom upptagningsområdet för vår skola är väldigt utbrett samt består av mycket glesbygd är timmarna på fritids ofta den enda chansen till lek med andra barn som våra elever får på sin fritid. Den fria leken ger dessutom utmärkt tillfälle för personalen att observera varje enskild elev. Både hur de fungerar i grupp och hur dem är som individer.
Förutom den fria leken kan man välja att delta i andra aktiviteter. Oftast är dessa frivilliga. Det bjuds regelbundet på olika typer av pyssel och med jämna mellanrum bakar vi.
En återkommande aktivitet som inte är frivillig är utomhusvistelse och utflykter. Dessa måste alla fritidsbarn som är där den aktuella dagen vara med på. Vi försöker få till en utflykt eller en utedag varje onsdag. Ibland åker vi iväg på längre utflykter med buss, andra gånger går vi på upptäcktsfärg här hemma i vår lilla by. Det händer även att vi stannar kvar på skolgården och har en uteeftermiddag på hemmaplan. Vårt mål är alltid att äta utomhus oavsett om vi är på hemmaplan eller bortaplan under dessa dagar.

Vem arbetar på vårt fritids då? Jo det gör fritidspedagogen Therese, förskolläraren Katarina och stödassistenten Johan. Vi är en skara kring "de 30" som kompletterar varandra bra.

Något som är unikt med vårt fritidshem är att vi ligger vägg i vägg med byns förskola. Denna har vi ett nära samarbete med och alla skolbarn tycker det är fantastiskt roligt att få spendera eftermiddagarna med småbarnen där. På "gården" skjutsar stora barn runt små på cyklar, bygger slott i sandlådorna och leker mamma, pappa, barn i våra tippis. Samspelet mellan barnen är helt underbart att skåda.

Det var lite om vårt fritids. Vill ni veta mer föreslår vi att ni även besöker vår kommunala hemsida....men framför allt att ni regelbundet besöker vår blogg.